ESCo het CKM, Leeuwarden In uitvoering

Opdrachtgever:

Fier Fryslân, Leeuwarden

Tags:

Energy Service Company (ESCo)

Dijkstra Draisma Energy ontwikkelt en beheert energieprojecten in diverse Energy Service Companies (ESCo). Een ESCo is een op zichzelf staand bedrijf en zorg voor energie inkoop en alle (meer) investeringen en exploitatie voor energiebesparende- en verduurzamingsmaatregelen. Ook bij het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM) wordt een ESCo toegepast. Het gebouw is energieleverend. De ESCo wordt voor 15 jaar uitgevoerd door DD Energy, onderdeel van Bouwgroep Dijkstra Draisma.

Voor het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM) in Leeuwarden is door ons een ESCo ontwikkeld en vormgegeven. Bij het CKM zijn de volgende maatregelen toegepast:
- Een passiefhuis niveau in het isolatieontwerp;
- Volledig LED verlicht;
- 200 zonnepanelen van 300 Wp;
- Biogasleiding vanaf de waterzuivering van Wetterskip Fryslan naar het CKM;
- Biogas WKK voor productie van duurzame warmte en elektriciteit.

Het gebouw is met deze maatregelen energieleverend (Nul op de meter). Dit betekent dat het gebouw niet alleen de gebouwgebonden energie zelf produceert, maar ook het verbruik van de gebruikers zelf. Deze ESCo is ontwikkeld voor een periode van 15 jaar.

ESCo CKM Leeuwarden

Biogas

Het biogas voor het CKM wordt geproduceerd uit het slib van de rioolwaterzuivering (rwzi) in Leeuwarden. In de pilot wordt jaarlijks 85.000 kuub biogas (gelijk aan het aardgasverbruik van 36 huishoudens) getransporteerd via een zeshonderd meter lange biogasleiding naar het CKM. 'Van een afvalproduct maken we een grondstof die terecht komt bij een organisatie die onze steun verdient.’ Lees het nieuwsartikel 'Gestart met de aanleg van leidingen voor biogas bij De Garaasje Leeuwarden.'

Het resultaat:

- 100% van het elektriciteitsverbruik van het gebouw wordt duurzaam opgewekt;
- 100% van de warmtevraag van het gebouw wordt duurzaam opgewekt;
- Het warmtegebruik is gereduceerd met 80%;
- Het elektriciteitsverbruik is gereduceerd met 30%;
- Het gebouw is 50% waterneutraal door een grijswatersysteem.