Verbouw anderhalvelijnscentrum Sionsberg

Zorg

Multifunctionele techniek voor welzijn in de breedste zin

Dat we graag en veelvuldig samenwerken met opdrachtgevers uit de zorgsector blijkt onder meer uit ons portfolio. Omdat we veel ervaring hebben met de zorgsector kennen we de specifieke wensen en eisen goed. ‘Het respecteren van de levensruimte van patiënten, cliënten en zorgmedewerkers’ is misschien wel de belangrijkste – en in elk geval de meest gehoorde – wens.

Wij begrijpen dat en nemen bijvoorbeeld alleen mensen aan die zich telkens goed kunnen aanpassen aan de eisen van hun werkplek. We houden rekening met verzorgings-, bezoek- en behandeltijden. Obstakels worden zoveel mogelijk vermeden en rommel en materiaal wordt zo snel mogelijk opgeruimd zodat de zorg gewoon door kan gaan. We kennen onze verantwoordelijkheid in veiligheid; voor ons eigen personeel, voor onze opdrachtgevers en samenwerkingspartners maar ook voor bewoners, bezoekers en omwonenden.

Philippus Bakker, leerling timmerman

"De veiligheid van gebruikers en daar mee leren omgaan zijn hier aan de orde van de dag"

Philippus Bakker, leerling timmerman

Zorg, gewoon thuis

De transitie van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) geeft extra dimensies in het 'woondomein' in relatie tot zorg. Er wordt een stijging verwacht van 60% van het aantal ouderen met functioneringsproblemen. En het aantal bedden in verpleeghuizen krimpt vors. Wat is hiervoor de oplossing? Hoe zorgen we ervoor dat we langer thuis kunnen blijven wonen? Lees meer over onze oplossing:  'DD Wonen'.