BGDD prijs-3

Contact

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak met ons maken? Neem dan contact op met één van onze vestigingen. Wij helpen u graag!

Vestiging Bolsward              Vestiging Dokkum             Bouw & Onderhoud en Service & Beheer

De Marne 120                        Bocksmeulen 23                   Dongeradyk 2

Postbus 120                           Postbus 200                         Postbus 200

8700 AC Bolsward                 9100 AE Dokkum                   9100 AE Dokkum

T (0515) 33 40 00                  T (0519) 22 99 99                T (0519) 22 99 99

E                      E                       EBTW 8038.91.854.B01

KVK Leeuwarden 01070493

IBAN NL87RABO0340602058