werkplekken 2.jpg gesneden

Design and Build

Waren we voorheen alleen verantwoordelijk voor een goed lopend bouwproces, nu wordt onze expertise ook gevraagd bij het ontwikkelen (en beheren) van gebouwen.

Bij een Design and Build (D&B) project is naast de uitvoering (Build) ook het ontwerp (Design) onze verantwoordelijkheid. Dus; geen traditionele scheiding meer tussen het ontwerp en de uitvoering. Waar uw rol beperkter wordt, wordt onze rol en het risico juist groter. Gebleken is dat wij deze verantwoordelijkheid kunnen dragen en omzetten in succesvolle projecten. Voordelen en ervaringen laten wij graag vertellen door onze opdrachtgevers:

23 'woonaltijdwoningen' Den Burg Texel

Stichting Woontij heeft op Texel met de Woonaltijd-woningen een eigen moderne vorm neergezet voor het idee van levensloopbestendige woningen. Zij hebben hierbij gekozen voor een Design & Build aanbesteding. Jan van Andel, directeur van Woontij: "Omdat we vooraf onze prijs doorgeven, kun je je als aannemer daarmee niet meer onderscheiden. Dus moet je op basis van kwaliteit je zien te onderscheiden van je collega's." Lees het volledige interview in het magazine 'Wonen in de wijk van morgen'.

Woonaltijd woningen Texel Design and Build

Eerste Design and Build renovatie

Nieuwbouw plegen volgens Design and Build is voor ons niet nieuw meer. Diezelfde methode toepassen voor een renovatieproject daarentegen wel. Vierendertig historische woningen aan de Compagnonsstraat in Heerenveen kregen deze primeur. Op de kennis- en kijkmiddag die georganiseerd is op initiatief van Fooq, Accolade en BGDD werden vele vragen gesteld. Hoe wordt er tijdens de bouw getoetst nu er geen opzichter namens de opdrachtgever is? “Er zijn toetsingsmomenten ingepland. Bijvoorbeeld na de sloop of na het dichten van de wanden. Dan maken we ter plekke een keuringsrapport op. Ook BGDD moet aantonen dat het voldoet aan de minimale eisen van de uitvraag en aanbieding.” Lees het gehele verslag op de website van Fooq en lees ook het artikel met Jeroen Bakker (Accolade) en Pieter Slinkman (Fooq) in ons magazine BGDD Inzicht.

UAV-gc

Bij een Design and Build project wordt op basis van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geļntegreerde Contractvormen 2005 (UAV-GC 2005) het werk aanbesteed. Of compleet bij Design, Build, Finance, Maintain: van planuitwerking tot en met oplevering inclusief alle randvoorwaarden, energieprestatie eis en een meerjarenonderhoudsplan (MJOP).

Zorggroep Alliade heeft voor de herontwikkeling van locatie De Wissel in Beetsterzwaag voor de eerste keer een geļntegreerd bouwcontract op de markt gebracht. Vanaf 2013 tot en met 2015 werkten wij aan het project, bestaande uit nieuwbouw, renovatie en terreininrichting. In een artikel in Zorginstellingen in september 2013 leest u over de ervaringen van Alliade.