Constructie aardbevingsbestendig bouwen

Aardbevingsbestendig bouwen

Met het ontstaan van geďnduceerde aardbevingen als gevolg van de gaswinning in de Groninger bodem, wordt aardbevingsbestendig bouwen een steeds belangrijker thema. Als bouwrichtlijn hieromtrent is er inmiddels de NPR9998. NPR9998 geeft in Noord-Nederland richtlijnen om te beoordelen of:
1. Te bouwen gebouwen voldoende aardbevingsbestendig zijn,
2. Bestaande gebouwen voldoende aardbevingsbestendig zijn, en
3. Te versterken bestaande gebouwen voldoende aardbevingsbestendig zijn.

Het is nog niet verplicht de richtlijn uit te voeren, maar wij passen het inmiddels bij meerdere projecten toe. Zowel bij nieuwbouw als bij bestaande bouw en zowel voor particuliere als voor zakelijke opdrachtgevers.

Herziene versie juni 2017

Op basis van nieuwe kennis en inzichten (onder meer de nieuwe KNMI ‘hazardkaart’ van juni 2017) heeft de NEN commissie een nieuwe ontwerpversie van de NPR 9998 opgesteld. De uitgangspunten op het gebied van veiligheid zijn ongewijzigd gebleven. De NEN-normcommissie ‘Technische Grondslagen voor Bouwconstructies’ heeft toezicht gehouden tijdens het opstellen van de NPR 9998:2017 Ontw.

De volgende bronnen zijn als basis genomen van de verbeteringen.
- Ervaringen en commentaren van gebruikers.
- Het werk van een aantal NEN-taakgroepen die zich richtingen op het verbeteren van de bestaande methoden en informatie, gebruikmakend van de beschikbare (internationale) literatuur, nationaal en internationaal uitgevoerde proefnemingen en overige kennisbronnen.

De verbeteringen in de voorliggende versie betreffen onder meer:
- risicobeoordeling van vallende objecten (‘niet-seismische constructieve elementen’);
- herziening van de niet-lineaire dynamische tijdsdomeinberekeningsmethode (NLTHA)
- niet-lineaire push-over analyse;
- methode om de weerstand van uit het vlak belaste metselwerkwanden te bepalen;
- berekeningsmethode voor het bepalen van het risico van vallende objecten van een constructie.

Bron: http://nen.nl

Technische en financiële ondersteuning NAM

De NAM heeft een herrijkte Nieuwbouwregeling. Hiervan kunnen mensen gebruikmaken die in de aardbevingsregio willen bouwen met een constructie die aardbevingsbestendig is. Uiteraard op basis van de NPR 9998 richtlijn.

De regeling is met terugwerkende kracht geldig vanaf 23 december 2016 en loopt tot en met 23 december 2018. Projecten die al lopen hebben recht op een overgangsperiode.

Voor de herijkte regeling gelden een aantal basisvoorwaarden:

Het bouwplan is vergunningplichtig en de beoogde nieuwbouw wordt uitgevoerd in het ten tijde van de aanvraag geldende toepassingsbied van de NPR. Momenteel is dat de door het KNMI vastgestelde gebied boven het Groningen-gasveld, met piekgrondversnelling van 0.04g en hoger.

- De bouwsom moet hoger zijn dan 33.000 euro (excl. btw).
- De uitbreiding (nieuwbouw) betreft geen interne uitbreiding, maar een ‘zelfstandige’ uitbouw of aanbouw, die constructief onafhankelijk is van de bestaande bouw.
- Constructieberekeningen moeten aangeleverd worden op basis van het meest recente versie van de Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR 9998).
- U bent zelf opdrachtgever of planontwikkelaar voor de nieuwbouw.

Deze informatie is afkomstig van de NAM, meer informatie hierover vindt u op hun website.

Bouwgroep Dijkstra Draisma en aardbevingsbestendig bouwen

Wij hebben inmiddels ervaring met de bouw van zowel aardbevingsbestendige woningen als utiliteitsbouwen. Al sinds 2014 werken wij aan bouwwerken in de aardbevingsregio waarbij we de NPR 9998 richtlijn toepassen.

Meer Wonen, Groningen

Een bijzonder project. Zowel qua ontwikkeling als aardbevingsbestendig bouwen. Kopers gaat individueel in gesprek met de architect en de installatieadviseur voor het ontwerp van de woningen. Hierbij is het niet moeilijk om een aarbevingsbestendige constructie uit te voeren volgens onze projectleider Dirk Jan Brouwer. Meer over dit project leest u ook in onze BGDD Inzicht december 2015 'Aardbevingsbestendig bouwen in Groningen'. Dirk Jan Brouwer, projectleider BGDD en Geert de Wrede, bouwkundige stichting Kuub vertellen van alles over de 'Meer Wonen' woningen in Meerstad, de extra maatregelen die genomen worden en de diverse regelingen.

Aardbevingsbestendig bouwen Meer Wonen, Groningen
Aardbevingsbestendig bouwen Meer Wonen, Groningen

Het eerste bestaande utiliteitsgebouw volgens NPR9998: RDW Veendam

In juli 2016 is het eerste utiliteitsgebouw van Nederland bouwkundig versterkt volgens de NPR 9998 richtlijn. Dit hebben we gedaan tijdens de renovatie, verduurzaming en bouwkundige versterking van het gebouw van RDW in Veendam. Om te laten zien hoe we dit hebben gedaan hebben we een video gemaakt. Deze video, en meer informatie over dit project, kunt u bekijken in ons portfolio.

Het hoofdkantoor van RDW in Veendam
Het hoofdkantoor van RDW in Veendam

Bouwkundige versterken en restauratie boerderij ‘Gaykemaheerd’ in Usquert als gevolg van aardbevingsschade

`Eigenlijk is het niet eens een echte restauratie´, zegt Irma de Joode. Zij en haar familie zijn de initiatiefnemers en drijvende kracht achter dit project. Zij wonen in een rijksmonument die het zwaar hebben door de aardbevingen. De familie initieerde en financierde zelf de zoektocht naar een oplossing voor hun boerderij. Uiteindelijk kwamen ze uit bij de Duits firma Maurer SE. Dit bedrijf heeft een methode waarbij de woningen scheiden van de ondergrond door middel van isolatoren. Dankzij deze methode is het gebouw beter bestand tegen aardbevingen. Meer lezen? Het volledige interview kunt u lezen in ons portfolio.

De woning wordt gescheiden van de ondergrond om bestand te zijn tegen aardbevingen
De woning wordt gescheiden van de ondergrond om bestand te zijn tegen aardbevingen