circulair

Circulair bouwen

Circulariteit

Als voortrekkersrol om de bouw te verduurzamen en de innoveren maken wij gebruik van circulariteit. Zo ontwikkelen we zelf ons eigen circulaire producten en doen we onderzoek naar de toepassing van nieuwe circulaire bouwmaterialen. In de breedste zin passen wij circulariteit toe en zo gaan wij verder dan alleen hergebruik. Dit doen we om aan de doelstellingen van de overheid om in 2050 100% een circulaire economie te realiseren. Deze doelstellingen zijn er om milieuvervuiling terug te dringen, het verminderen van de economische onafhankelijkheid en rekening te houden met het opraken van fossiele brandstoffen. De bouw is verantwoordelijk voor een groot deel van het afval in Nederland. Daarnaast worden de grondstoffen die gebruikt worden in de bouw steeds schaarser. Dit heeft gevolgen voor de toekomst. Daarom doen wij zoveel mogelijk aan circulair bouwen.

Circulariteit

Circulair en duurzaam bouwen

Circulair bouwen doen we door hergebruik/ recycling van de grondstoffen te combineren met een juiste verwerking hiervan. Hierbij houden we ook rekening met de oorsprong van de materialen en de processen er omheen zoals productie, verwerking en transport. Uiteindelijk leidt dit tot een volledig circulaire bouw.
 

Coen Verboom, innovator

''Ons streven: volledig circulair bouwen.''

Coen Verboom, innovator

Onze circulaire werkwijze

Circulair bouwen realiseren wij door industrieel, demontabel en compleet te bouwen.
· Industrieel bouwen
Door standaardisering/ robotisering in onze fabriek kunnen de onderdelen in een andere functie of woning hergebruikt worden. Het geoptimaliseerde productieproces kan ook efficiënt, met minimale materiaalverliezen en lage energievraag woningen produceren.
· Demontabel bouwen
We hebben een eigen woning ontwikkeld die demontabel is en hierdoor snel gebouwd en afgebroken kan worden. Hierdoor kan de woning op een andere plek een nieuw leven krijgen of kunnen de onderdelen elders hergebruik worden. De onderdelen zijn ook zo ontworpen dat ze volledig te demonteren zijn tot de materialen. Hierdoor wordt recycling makkelijker en reduceren we het afval.
· Compleet bouwen
Productie, gebruik en recycling hebben allemaal invloed op de circulariteit (materiaalverliezen, energie- en brandstof gebruik etc.). Door naar al deze stappen te kijken kan de circulariteit van een product bepaald en gecontroleerd worden. Circulair is pas écht circulair als plannen ook uitgevoerd worden. Door duidelijke afspraken te maken tijdens (en na) de bouw waarborgen we de circulariteit.

Ontwikkelde circulaire producten

We hebben meerdere circulaire producten ontwikkeld en projecten gerealiseerd. Ook onderzoeken we de toepassing van nieuwe circulaire bouwmaterialen. Toekomstgericht met het oog op duurzaamheid.

Circulaire renovatiegevel
De renovatiegevel is volledig industrieel ontworpen en geproduceerd. De gevel bestaat uit door ons ontwikkelde circulair isolatiemateriaal genaamd cellulose. Deze cellulose wordt gefabriceerd vanuit afvalpapier (of ander natuurlijk materiaal) en kan uiteindelijk gecomposteerd en weer gebruikt worden voor nieuwe grondstoffen. De toevoegingen aan het materiaal zijn van biologische oorsprong en zijn natuurlijk afbreekbaar. De materialen komen deels van lokale ketens waardoor de herkomst is gegarandeerd en het transport wordt beperkt. Onze gevel is op dit moment 93% circulair. We zijn druk bezig om isolatiegevel 100% circulair te maken. 

Droogstapelbouwwoning (circulaire woning) 
Deze duurzame woning is binnen één dag opgezet, demontabel en vochtvrij. Alles geïndustrialiseerd en met een circulaire isolatiegevel uit eigen fabriek. Onze Droogstapelbouwwoning is volledig herbruikbaar en verplaatsbaar. De woning is ontwikkeld in nauwe samenwerking met ketenpartners Betonson, Breman en Spaansen.

 

circulair bouwen

Circulaire materialen

We ontwikkelen zelf duurzame en circulaire isolatiemateriaal uit natuurlijk materiaal. Ook onderzoeken we diverse nieuwe mogelijkheden om de circulariteit nog verder te vergroten. Een voorbeeld hiervan is om uit Lisdodde lijm een isolatiemateriaal te winnen.
 

Lisdodde lijm als isolatiemateriaal
Lisdodde lijm als isolatiemateriaal

Referenties circulaire projecten

Balistraten
‘De Balistraten’ is een nieuwbouwproject van ons waar de Droogstapelbouwwoning wordt toegepast in combinatie met een warmtenetwerk.

Lemmer
Aan de noordzijde van het nieuwe MFA in de Lemstervaart zijn 12 energieleverende droogstapel (circulaire) woningen gebouwd.