010

Circulair bouwen

Circulair bouwen is bouwen volgens de kringloopgedachte. Er is geen sprake meer van restafval. Als duurzame bouwer geloven we dat circulair bouwen de toekomst heeft en zorgt voor een beter klimaat. Mede in samenwerking met partners ontwikkelen we zelf circulaire bouwmaterialen en onderzoeken we de toepassing van (nieuwe) circulaire bouwmaterialen bij onze bouwprojecten in de woningbouw en utiliteitsbouw. Hoe we dit doen, wat circulariteit nu precies is en waarom het zo belangrijk is lees je hier.

Het begrip 'circulair'

De naam zegt het al een beetje, het gaat om een cirkel. Op dit moment is er sprake van een hergebruik economie. We recyclen wel, maar tijdens de bouw komt nog ontzettend veel afval vrij. In een circulaire economie is er geen sprake meer van restafval. Alles kan weer worden hergebruikt. In onderstaand plaatje maken we duidelijk wat het verschil is tussen (onze huidige) hergebruik economie en een circulaire economie.

Het verschil tussen hergebruik en circulair

Waarom circulair belangrijk is

Niet voor niets heeft de overheid het doel om in 2050 te werken in een volledige circulaire economie. Dit brengt namelijk grote voordelen met zich mee:
- Milieuvervuiling wordt teruggedrongen
- De economische afhankelijkheid wordt verminderd
- We spelen in op het feit dat de fossiele brandstoffen opraken

Coen Verboom, circulariteit en monitoring

''Ons streven: volledig circulair bouwen.''

Coen Verboom, circulariteit en monitoring

Dijkstra Draisma en circulair bouwen

Circulair bouwen doen we door hergebruik/ recycling van de grondstoffen te combineren met een juiste verwerking hiervan. Hierbij houden we ook rekening met de oorsprong van de materialen en de processen er omheen zoals productie, verwerking en transport. Uiteindelijk leidt dit tot een volledig circulaire bouw.

Industrieel bouwen
Door standaardisering/ robotisering in onze fabriek kunnen de onderdelen in een andere functie of woning hergebruikt worden. Met het geoptimaliseerde productieproces kunnen we ook efficiënt, met minimale materiaalverliezen en lage energievraag woningen produceren.

Demontabel bouwen
We hebben een eigen woning ontwikkeld die demontabel is en hierdoor snel gebouwd en afgebroken kan worden. Hierdoor kan de woning op een andere plek een nieuw leven krijgen of kunnen de onderdelen elders hergebruikt worden. De onderdelen zijn ook zo ontworpen dat ze volledig te demonteren zijn tot de oorspronkelijke materialen. Hierdoor wordt recycling makkelijker en reduceren we het afval.

Compleet bouwen
Productie, gebruik en recycling hebben allemaal invloed op de circulariteit (materiaalverliezen, energie- en brandstof gebruik etc.). Door naar al deze stappen te kijken kan de circulariteit van een product bepaald en gecontroleerd worden. Circulair is pas écht circulair als plannen ook uitgevoerd worden. Door duidelijke afspraken te maken tijdens (en na) de bouw waarborgen we de circulariteit.

Onze circulaire producten

We hebben meerdere circulaire producten ontwikkeld en projecten gerealiseerd. Ook onderzoeken we de toepassing van nieuwe circulaire bouwmaterialen. Toekomstgericht met het oog op duurzaamheid.

Circulaire renovatiegevel
De renovatiegevel is volledig industrieel ontworpen en geproduceerd. De gevel bestaat uit door ons ontwikkelde circulair isolatiemateriaal genaamd cellulose. Deze cellulose wordt gefabriceerd vanuit afvalpapier (of ander natuurlijk materiaal) en kan uiteindelijk gecomposteerd en weer gebruikt worden voor nieuwe grondstoffen. De toevoegingen aan het materiaal zijn van biologische oorsprong en zijn natuurlijk afbreekbaar. De materialen komen deels van lokale ketens waardoor de herkomst is gegarandeerd en het transport wordt beperkt. Onze gevel is op dit moment 93% circulair. We zijn druk bezig om isolatiegevel 100% circulair te maken. 

Droogstapelbouwwoning (circulaire woning) 
Deze duurzame woning is binnen één dag opgezet, demontabel en vochtvrij. Alles geïndustrialiseerd en met een circulaire isolatiegevel uit eigen fabriek. Onze Droogstapelbouwwoning is volledig herbruikbaar en verplaatsbaar. De woning is ontwikkeld in nauwe samenwerking met ketenpartners Betonson, Breman en Spaansen.

circulair bouwen

Circulaire materialen

We ontwikkelen zelf duurzame en circulaire isolatiemateriaal uit natuurlijk materiaal. Ook onderzoeken we diverse nieuwe mogelijkheden om de circulariteit nog verder te vergroten. Een voorbeeld hiervan is om uit Lisdodde lijm een isolatiemateriaal te winnen.

Lisdodde lijm als isolatiemateriaal
Lisdodde lijm als isolatiemateriaal

Referenties circulaire projecten

Balistraten
‘De Balistraten’ is een nieuwbouwproject van ons waar de Droogstapelbouwwoning wordt toegepast in combinatie met een warmtenetwerk.

Lemmer
Aan de noordzijde van het nieuwe MFA in de Lemstervaart zijn 12 energieleverende droogstapel (circulaire) woningen gebouwd.