Herontwikkeling locatie De Wissel Beetsterzwaag Opgeleverd

Opdrachtgever:

Zorggroep Alliade, Heerenveen

Ontwerp:

Van Manen en Zwart Architecten, Drachten

Start bouw:

oktober 2013

Oplevering bouw:

december 2015

Tags:

In opdracht van Talant  hebben wij locatie De Wissel in Beetsterzwaag her ontwikkeld. Het nieuwbouwprogramma bestond uit 136 eenheden in vijf paviljoens, de renovatie uit 32 eenheden van twee bestaande gebouwen. Naast deze renovatie en nieuwbouw behelst het project ook de vernieuwing van het gehele terrein inclusief de boven- en ondergrondse infrastructuur. De realisatiewerkzaamheden zijn gefaseerd uitgevoerd.

Locatie De Wissel
Locatie De Wissel, onderdeel van Talant, ligt in een bosrijke omgeving aan de zuidzijde van Beetsterzwaag. Op de Wissel verblijven 168 cliŽnten. De locatie voorziet in verschillende behoeften aan zorg voor mensen met een functiebeperking. De dienstverlening voor cliŽnten op De Wissel bestaat veelal uit intensieve zorg en ondersteuning bij het wonen, dagbesteding en poliklinische zorg. De nieuwbouw heeft gezorgd voor meer rust, ruimte, woongenot en privacy voor de cliŽnten.

Design, Build & Maintain

De herontwikkeling van de locatie De Wissel in Beetsterzwaag is een Design & Build opgave met een meerjaren onderhoudsplan (Maintain) van 15 jaar nadien. Dit betekend dat Bouwgroep Dijkstra Draisma middels een geÔntegreerd contract verantwoordelijk was voor zowel het ontwerp, de realisatie en het onderhoud nadien.

UAV-GC

Op basis van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor GeÔntegreerde Contractvormen 2005 (UAV-GC 2005) is het werk aanbesteed. Hierbij is het uitgangspunt een basisovereenkomst met een vraagspecificatie waarop het geheel is aangeboden. Compleet: van planuitwerking tot en met oplevering inclusief alle randvoorwaarden, energieprestatie eis en 15 jaar onderhoud. Lees meer over een UAV-GC contract en de ervaringen van Zorggroep Alliade hiermee.

Woonwijk
Bij deze nieuwbouw is het streven zo normaal mogelijk te bouwen, zoals dat ook in een gewone wijk zou gebeuren. Dus geen platte daken, want dat doet te veel denken aan een instelling. Maar juist huizen met een kap. Ze zijn gebouwd rond een soort patio met veel ruimte en licht voor de bewoners. Door natuurlijke taluds rond de woningen, hoeven er geen hekken geplaatst in het kader van veiligheid. De aanleg nodigt bewoners uit om op het terrein te blijven.

Rruimte en privacy
De leefruimtes, zogenaamde studioís, zijn aanmerkelijk ruimer dan de cliŽnten nu vaak hebben. Ze hebben meer privacy en beschikken allemaal over een eigen douche en toilet. De studioís, worden zodanig gebouwd dat met enkele aanpassingen de woning ook gereed is voor een cliŽnt die bijvoorbeeld bedlegerig of rolstoelafhankelijk is of kan worden. Door de manier van bouwen, met meer ruimte, licht en privacy voor de bewoners, gaan ze er in leefruimte behoorlijk op vooruit.

De verschillende fasen
De totale herontwikkeling heeft plaats gevonden in 3 fasen. Fase 1 van de herontwikkeling behelst de nieuwbouw van twee gebouwen. In fase 2 zijn twee gebouwen gerenoveerd. Fase 3 bestond uit de sloop en vervolgens nieuwbouw van drie gebouwen. De totale werkzaamheden hebben ruim twee jaar in beslag genomen.

Beeldvorming

Wie is onze opdrachtgever, of beter gezegd wie zijn onze opdrachtgevers? In dit filmpje wordt een goed beeld geschetst van de verwachtingen van de nieuwbouw en het proces er omheen waarbij iedereen betrokken is. Inmiddels is het project opgeleverd en geeft De animatie van De Wissel kijkje op het eindresultaat.