MJOP De Wissel, Beetsterzwaag In uitvoering

Opdrachtgever:

Zorggroep Alliade, Heerenveen

Start bouw:

december 2015

Oplevering bouw:

december 2030

Tags:

In december 2015 is locatie De Wissel in Beetsterzwaag opgeleverd. Deze herontwikkeling bestond uit de nieuwbouw van 136 eenheden in vijf paviljoens, de renovatie uit 32 eenheden van twee bestaande gebouwen en de vernieuwing van het gehele terrein. Het woonzorgcentrum heeft een meerjarenonderhoudscontract van 15 jaar nadien. Een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) is een rapport waarin staat wanneer welk onderhoud plaats moet vinden en wat  de kosten daarvan zijn.

Meerjaren Onderhoudplan

Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop van tijd onderhoud nodig. Meestal wordt dat onderhoud uitgevoerd als er zichtbaar verval aan de elementen is. De kans op vervolgschade aan de overige gerelateerde elementen is dan groot. Bij planmatig onderhoud gaat men uit van een theoretische cyclus in combinatie met een frequente inspectie. Op deze wijze wordt globaal het startjaar van onderhoud bepaald, terwijl de inspectie het exacte moment van uitvoering aangeeft.