MJOP Uitvaartcentrum, Dokkum In uitvoering

Opdrachtgever:

Uitvaartvereniging Dokkum

Start bouw:

december 2015

Oplevering bouw:

december 2025

Tags:

In opdracht van uitvaartvereniging Dokkum hebben wij de uitbreiding gerealiseerd van het uitvaartcentrum aan de rondweg in Dokkum. Deze uitbreiding is in 3 fasen opgeleverd. Wij zijn verantwoordelijk voor het meerjarenonderhoudsplan voor het gehele gebouw van 10 jaar.

Meerjaren Onderhoudsplan

Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop van tijd onderhoud nodig. Meestal wordt dat onderhoud uitgevoerd als er zichtbaar verval aan de elementen is. De kans op vervolgschade aan de overige gerelateerde elementen is dan groot. Bij planmatig onderhoud gaat men uit van een theoretische cyclus in combinatie met een frequente inspectie. Op deze wijze wordt globaal het startjaar van onderhoud bepaald, terwijl de inspectie het exacte moment van uitvoering aangeeft.