Leeuwarden Jabikswoude fase 2,1

Conceptueel bouwen

Bewoners willen meebeslissen over wooncomfort. Levensloopbestendige woningen met lage onderhouds- en energiekosten. Daar hebben wij de oplossingen voor. Deze woningen zijn voor iedereen geschikt en zijn bovendien makkelijk anders in te delen zodra er nieuwe bewoners met andere wensen in komen. Wil je bijvoorbeeld beneden een extra slaapkamer of heb je in die ruimte liever je kantoor? Dat passen we in goed overleg met de nieuwe bewoner toe. Naar eigen smaak of praktische noodzaak.

Jan van Andel, directeur Stichting Woontij

"Uit onderzoek onder ouderen blijkt dat ruim 70% het liefst in gemengde wijken wil blijven wonen."

Jan van Andel, directeur Stichting Woontij

www.ddwonen.nl

Conceptueel bouwen is onderdeel van ons concept 'DD Wonen'. Over hoe wonen in de wijk van morgen anders en beter kan. Meer informatie en referenties over deze manier van nieuwbouw vindt u op onze website www.ddwonen.nl