Planmatig Onderhoud

Planmatig Onderhoud

Planmatig Onderhoud is het terugkerende onderhoud aan uw woning of gebouw ter voorkoming van achterstallig onderhoud. Dit onderhoud, om de kans op een storing te verkleinen, is uiteindelijk altijd voordeliger dan correctief onderhoud waarbij pas na een storing gewerkt wordt aan een oplossing.

Meerjarenonderhoudsplan

Voor Planmatig Onderhoud kan een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) ingezet worden. Een MJOP is hét in te zetten instrument bij het beheer van een bestaand of nieuw te bouwen gebouw en gebouw gebonden installaties. Met een MJOP krijgt u vooraf inzicht in de te verwachten onderhoudsactiviteiten aan een pand over bijvoorbeeld 1, 10 of 25 jaar, en de daarmee gemoeide kosten voor die periode.

Een MJOP wordt door periodieke inspecties ge-update. Deze conditiemetingen worden uitgevoerd volgens NEN 2767. Met behulp van gebrek-kenmerken, de ernst, de intensiteit en de omvang wordt de conditie bepaald. Wij maken op eenvoudige en duidelijk wijze een onderhoudsplan inclusief een indicatie van de bijbehorende kosten per element.

Nieuwsgierig hoe een Meerjarenonderhoudsplan eruitziet? Bekijk ons voorbeeldexemplaar.

Planmatig Onderhoud voor Elkien

Met Elkien is eind 2015 een overeenkomst getekend voor het Planmatig Onderhoud van circa 20.000 woningen in Friesland. Deze lange termijn verbinding is Elkien aangegaan met zes partners uit de bouwwereld. Wij zijn binnen deze ketensamenwerking verantwoordelijk voor het planmatig onderhoud van 8.000 woningen in Leeuwarden en omgeving. Het hangt van de status van de woning af wanneer het onderhoud verricht wordt maar in ieder geval binnen 6 jaar tijd. De werkzaamheden bestaan onder andere uit: dakrenovaties, schilderwerk, gevelherstel, asbestsanering en buiten stucwerk.

planmatig onderhoud ketensamenwerking

Het doel van Elkien is om de presentatie van de gehele keten continu te verbeteren, door de verschillende schakels in de keten van onderhoud en woningverbetering efficiënter en effectiever op elkaar af te stemmen. Elkien wil in 2030 alle woningen verbeterd hebben als het gaat om energiebesparende maatregelen. Dat vraagt om investeringen gericht op de lange termijn. Samenwerking op de lange termijn is daarom nodig en nuttig.