Nul op de Meter keurmerk in ontwikkeling

Gepubliceerd op 21 maart 2016
Nul op de Meter keurmerk in ontwikkeling

Er is veel behoefte aan een Nul op de Meter keurmerk in de markt. De Stroomversnelling heeft het initiatief genomen tot de ontwikkeling van dit keurmerk. Bouwgroep Dijkstra Draisma maakt ook onderdeel uit van dit netwerk met mede ambitieuze bouwers, toeleveranciers, corporaties, gemeentes, financiers en netbeheerders. De Stroomversnelling ontwikkelt dit keurmerk voor Nul op de Meter woningen, het NOM-Keur, waarin wordt vastgelegd aan welke eisen de ver(nieuw)bouwing moet voldoen. Het NOM-Keur legt hiermee de basis voor prestatieafspraken tussen woningeigenaar en aanbieder en maakt producten onderling vergelijkbaar. Aanbieders kunnen hun Nul op de Meter product aan de hand van het NOM keur laten toetsen. Dankzij het NOM-Keur hebben eigenaren zekerheid dat wie Nul op de Meter (NOM) claimt, ook daadwerkelijk NOM levert.

De eerste keurmerken zijn inmiddels afgegeven. Dit betreft de 0.1 versie van het keurmerk op het ontwerp. Ook Bouwgroep Dijkstra Draisma heeft een concept welke 0.1 gekeurd is. Tijdens de Building Holland beurs op 24 maart in de RAI was de presentatie van het keurmerk, hierna hadden aanwezigen de gelegenheid om vragen te stellen aan de betrokken partijen. Ook Bouwgroep Dijkstra Draisma was hierbij aanwezig om uitleg te geven over ons NOM concept. Het uiteindelijke doel is om samen met stakeholders een volwaardig 1.0 NOM-Keur te ontwikkelen waarin naast ontwerp ook realisatie en instandhouding zijn opgenomen.

lancering NOM-Keur druk op de knop

NOM-Keur is cruciaal voor standaardisatie van kwaliteit

Het NOM-Keur is een van de speerpunten van de Vereniging Stroomversnelling. Met het NOM-Keur wil de vereniging waarborgen dat de gebruiker en/of gebouweigenaar een betrouwbaar en beproefd product afneemt dat minimaal voldoet aan de basis NOM-uitgangspunten, gezond en comfortabel te gebruiken is én waar de bewoners ook tevreden over zijn.

“Met de komst van de Energieprestatievergoeding ontstond de noodzaak om aan corporaties en particulieren zekerheid te geven over de vraag of de propositie EPV-waardig is. NOM-Keur biedt die zekerheid”, zo stelde Leen van Dijke, voorzitter bestuur Vereniging Stroomversnelling.

NOM-Keur is dynamisch en afgestemd op EPV

Op kwaliteitsaspecten, prijs en bewonersbeoordeling scoren participanten punten die leiden tot een totaalbeeld. Die score en de daaraan gekoppelde ranking vindt doorlopend plaats en is zichtbaar voor de eindafnemers. Dat maakt het NOM-Keur dynamisch en daagt bovendien uit tot constante verbetering. De basiseisen van NOM-Keur zijn een-op-een afgestemd op de Energieprestatievergoeding en geven corporaties de zekerheid dat zij, als zij samenwerken met aanbieders met het Keur, de vergoeding kunnen innen. Het NOM-Keur betreft, naast de energieprestatie, ook kwaliteitskenmerken zoals comfort en gezondheid, het binnenmilieu, de kwaliteit van de instandhouding, gebruikersfeedback en de tevredenheid van bewoners.

Veel voordelen

Het NOM-Keur biedt woningeigenaren dus veel voordelen: een overzichtelijk aanbod van Nul op de Meterconcepten voor nieuwbouw- en verbouwwoningen, voorzien van een garantie op het ontwerp, de realisatie en de exploitatie waarbij continu aandacht is voor ontwikkeling en kwaliteitsverbetering, zodat de eindafnemer altijd verzekerd is van het beste, actuele marktaanbod. Belangrijke voordelen voor aanbieders en woningbouwcorporaties zijn: een sluitende businesscase en een hoge mate van bewonerstevredenheid.

De Stroomversnelling hoopt het NOM-Keur in november 2016 te kunnen lanceren. Als lid van de stroomversnelling houden wij u uiteraard op de hoogte van de vorderingen.

bouwgroep dijkstra draisma een van eerste dertien bouwpartijen die meewerken aan nul op de meter