Gestart met de aanleg van leidingen voor biogas bij De Garaasje Leeuwarden

Gepubliceerd op 17 juni 2014
Gestart met de aanleg van leidingen voor biogas bij De Garaasje Leeuwarden

De overeenkomst voor de levering van biogas door Wetterskip Fryslân aan het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM) is gisteren ondertekend door het Friese waterschap, Fier Fryslân en Bouwgroep Dijkstra Draisma. Tegelijkertijd is gestart met de aanleg van de leidingen voor het biogas.

Met behulp van zonne-energie biogas wordt het CKM een energieneutraal gebouw. Daarmee draagt dit gebouw bij aan het doel van de Gemeente Leeuwarden om de stad onafhankelijk te maken van fossiele brandstoffen. ‘Duurzaamheid is een belangrijke pijler voor de gemeente Leeuwarden’ zegt burgemeester Ferd Crone. ‘Daarom heb ik flink geďnvesteerd om Fier en Wetterskip Fryslân met elkaar in verbinding te brengen. Samen kunnen ze een mooi voorbeeld zijn voor andere bedrijven en meewerken aan het doel van de gemeente om de stad onafhankelijk te maken van fossiele brandstoffen.’

Daarnaast is het Friese gemeenschapsgevoel ‘mienskip’, wat eveneens de titel is van de Culturele Hoofdstad 2018, terug te vinden in dit samenwerkingsverband. Deze Friese organisaties vinden de duurzame verbinding letterlijk door middel van een zeshonderd meter lange biogasleiding die deze week wordt gelegd.

Samenwerking

‘Het laatste puzzelstukje om het CKM energieneutraal te bouwen lag bij Wetterskip Fryslân,’ vertelt Linda Terpstra, directeur/ bestuurder van Fier Fryslân. ‘Biogas was de oplossing om onze ambitie voor duurzaamheid waar te maken. Zonder hulp van burgemeester Crone en de positieve medewerking van Wetterskip Fryslân was ons dit niet gelukt.’

Het biogas wordt geproduceerd uit het slib van de rioolwaterzuivering (rwzi) in Leeuwarden. In de pilot wordt jaarlijks 85.000 kuub biogas (gelijk aan het aardgasverbruik van 36 huishoudens) getransporteerd via een zeshonderd meter lange biogasleiding naar het CKM. Door het leveren van biogas aan Fier Fryslân zet Wetterskip Fryslân een stap op de weg naar het uiteindelijk realiseren van een eigen grondstoffenfabriek. ‘Die fabriek moet over een paar jaar operationeel’, aldus Wietze de Haan, lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân. ‘Met dit initiatief dragen Fier Fryslân, de gemeente Leeuwarden en Wetterskip Fryslân bij aan een meer duurzame wereld. Van een afvalproduct maken we een grondstof die terecht komt bij een organisatie die onze steun verdient.’

Oplevering

Het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM) wordt gebouwd op hetzelfde terrein als de opvang voor jonge meiden die op de vlucht zijn voor geweld, ‘De Veilige Veste’. Het CKM is het markante zusje van de Veilige Veste. In dit gebouw bundelen professionals van verschillende instanties hun kennis en krachten, zodat de strijd tegen mensenhandel daadkrachtiger en efficiënter gevoerd kan worden.

Bouwgroep Dijkstra Draisma zorgt er op dit moment met man en macht voor dat het CKM eind dit jaar haar deuren kan openen, zodat slachtoffers van mensenhandel het gebouw kunnen betrekken. Na ondertekening van de overeenkomst is Dijkstra Draisma gestart met de aanleg van leidingen en voorzieningen voor het biogas.

27 oktober 2014 vindt de feestelijke opening van het energieneutrale en waterbesparende CKM plaats. Het gebouw wordt officieel geopend door staatssecretaris Fred Teeven en burgemeester van Leeuwarden Ferd Crone.

Fier Fryslân

Fier Fryslân is een expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Fier wil geweld in relaties voorkomen en stoppen en biedt hulp en behandeling bij de gevolgen van dit geweld. Fier helpt slachtoffers, getuigen én plegers van huiselijk geweld, jeugdprostitutie of eergerelateerd geweld. Waar nodig zorgt Fier voor veilige opvang.

Op de foto v.l.n.r. Linda Terpstra (Fier Fryslân), Biense Dijkstra (Bouwgroep Dijkstra Draisma), burgemeester Ferd Crone (gemeente Leeuwarden), Wietze de Haan (Wetterskip Fryslân) en Sjaak Kruis (Kruis-links).

Meer informatie over de bouw van De Garaasje leest u in ons portfolio.