Kom bij ons werken

Kom bij ons werken

Herkent u zichzelf in onze bijzondere aanpak en heeft u interesse in een functie bij ons? Dan nodigen we u van harte uit om een open sollicitatie te sturen. Voor een gedreven sollicitant is er mogelijk genoeg reden om u uit te nodigen voor een gesprek!

Voor een open sollicitaties en/of andere vragen ten aanzien van personeelszaken kunt u contact opnemen met (dhr.) Anne Tekstra via onze vestiging in Dokkum op telefoonnummer 0519-229999 of e-mailadres

Werken en leren

Middelbare school diploma op zak en werken in de bouw? Bij ons kan je een leer- en werktraject volgen. Wij zijn namelijk een erkend leerbedrijf en bieden deze opleiding aan samen met de Praktijk Opleiding Bouw. Tijdens de opleiding ben je in dienst van de Praktijkopleiding Bouw. Je krijgt een leer- en arbeidsovereenkomst voor maximaal twee jaar en ontvangt een weekloon volgens de CAO Bouwnijverheid.

In die periode werk je vier dagen per week en ga je 1 dag per week naar school. Een ervaren leermeester brengt je de kneepjes van het vak bij. Na de basisopleiding kun je ook nog een voortgezette opleiding volgen. Heb je belangstelling, neem dan contact op met de Praktijk Opleiding Bouw, of bezoek de website van de praktijkopleiding.

Stagelopen

Ook stagiaires kunnen bij Bouwgroep Dijkstra Draisma terecht. Wij hebben leerplekken die jongeren de mogelijkheid bieden om aan hun toekomst te bouwen. Voor een stageplaats in de werkvoorbereiding of uitvoering kun je contact opnemen met hoofd personeelszaken, Anne Tekstra. Hij is bereikbaar via onze vestiging in Dokkum via telefoonnummer 0519-229999 of e-mailadres

Social return

Als Bouwgroep vinden wij dat iedereen die wil werken ook een kans moet krijgen om (weer) aan de slag te gaan. Op verschillende projecten wordt middels "social return" geprobeerd om werkzoekenden en/of jongeren een baan of leerwerkstage aan te bieden. Dit kan een onderdeel zijn van het bestek maar onze Bouwgroep neemt zelf ook initiatieven ten aanzien van het starten van bijvoorbeeld een leer- /werk traject.

Langdurig werklozen/Wajong/herintreders
In samenwerking met gemeenten wordt geprobeerd om met name de regionale werkgelegenheid te bevorderen en langdurig werklozen weer een kans te geven om te werken. Daarnaast probeert onze Bouwgroep passend werk aan te bieden aan mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt. Dit in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW), een wet bedoeld voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking, of Wet Wajong, Wet arbeidsongeschikt-heidsvoorziening voor jonggehandicapten.