Nul op de meter woningen Groningen

Nul-op-de-meter

Nul-op-de-meter (NOM) is de term voor een energieleverende woning of gebouw. Er wordt, in het geval van een woning, voldoende energie geproduceerd voor warmte, warm tapwater en het totale verbruik van een gemiddeld gezin in Nederland. Bij een nul-op-de-meter woning zijn de in- en uitgaande energiestromen van gebouw gebonden energie (ruimteverwarming, -koeling, warm tapwater) en het gebruik van huishoudelijke apparatuur incl. verlichting op jaarbasis per saldo nul. Onder de standaard klimaatcondities zoals die gelden in Nederland.

Om te komen tot deze energieleverende woning wordt geïnvesteerd in verregaande isolatie (een warme muts over de woning), warmtepomptechnologie, ventilatie, warmteterugwinning en de productie van elektriciteit met PV panelen. De woning heeft een hogere restwaarde en is all electric, 100% duurzaam, comfortabel en toekomstbestendig.

NOM voor de corporatie

Wanneer NOM wordt gerealiseerd, kunnen corporaties aanvullend een EnergiePrestatieVergoeding ontvangen. Voor een woning met een woonoppervlakte van 100 m2 ontvangt een corporatie tussen de € 720 en € 1.200 aanvullende inkomsten in de vorm van een EnergiePrestatieVergoeding. Met deze vergoeding kunnen aanvullende investeringen in een woning worden vormgegeven.

Ook voor huurders is dit interessant. Een huurder heeft nu vaak een energiefactuur van € 1800,- tot € 2200,- per jaar. Deze gaat terug naar € 0,-. Betekent dit dat de huurder dan niets betaalt voor energie? Nee, de corporatie mag een EnergiePrestatieVergoeding vragen maar deze vergoeding is altijd lager dan de energiefactuur. De onafhankelijkheid van de grillige energiemarkt betekent ook in de toekomst een lage energiefactuur.

Stroomversnelling

Wij zijn als eerste aannemer in Noord-Nederland aangesloten bij Stroomversnelling. De Stroomversnelling is een netwerk van ambitieuze bedrijven en organisaties. Wij werken samen aan het ontwikkelen van een nieuw woon product, het creëren van business, propositie-ontwikkelingen met betrekking tot nul-op-de-meter producten en diensten en kennisontwikkeling.

Leen van Dijke, voorzitter Stroomversnelling

'De motieven van BGDD deugen, de mensen in het bedrijf snappen waar het tegenwoordig om draait: vooruit denken en zelf producten en diensten ontwikkelen waar een opdrachtgever blij van wordt.'

Leen van Dijke, voorzitter Stroomversnelling

Innovatiemanager Folkert Linnemans vertelt waarom wij aangesloten zijn bij Stroomversnelling:

Lees het interview met voorzitter Leen van Dijke 'BGDD past uitstekend binnen ons gedreven gezelschap' in de BGDD Inzicht van december 2015.

NOM voor de particulier

Als particulier is de energieleverende woning een kans. Door aanvullend te investeren in de woning wordt er gemiddeld 5000-5500 kWh elektriciteit geproduceerd per woning. Hiervan is 2300 kWh voor verwarming, tapwater, ventilatie, etc. Er blijft 2700-3200 kWh over voor eigen verbruik (koelkast, tv, etc.) Particulier kan er aanvullend € 27.000 worden geleend bij de bank. Deze lening is mogelijk bovenop de bestaande hypothecaire regels.

Bekijk een voorbeeld berekening tussen een standaard en een NOM woning

Energieleverend bouwen in Groningen

De 40 nieuwbouwwoningen 'ZON Wonen II' in Groningen hebben geen gasaansluiting. Het huis wordt verwarmd met een warmtepomp die werkt op elektriciteit. De zonnepanelen op het dak wekken 7000 kWh per huis op waardoor er minimaal 2700kWh over blijft voor huishoudelijk verbruik zoals de koelkast en de tv. Een investering die op dit moment goed financierbaar is. Lees meer over o.a. de isolatie, het warm water en de financiering voor deze woningen in de speciale 'Nul op de meter' leaflet.

Nul op de Meter Keurmerk

De Stroomversnelling heeft het initiatief genomen om te komen tot een keurmerk voor nul-op-de-Meter, het NOM-Keur. Dankzij dit keurmerk hebben eigenaren zekerheid dat wie nul-op-de-meter (NOM) claimt, ook daadwerkelijk NOM levert. De eerste versie van het keurmerk is op 24 maart 2016 gepresenteerd.