ketensamenwerking1

Ketensamenwerking

In de Nederlandse bouw wordt naar schatting jaarlijks 5% tot 25% van de omzet verspild aan fouten. Fouten ontstaan onder andere wanneer samenwerking tussen verschillende partijen in de keten onvoldoende plaatsvindt vanuit een gezamenlijk belang. Als Bouwgroep hebben wij een traject van ketenintegratie opgestart, waarbij we zoveel mogelijk samenwerken met dezelfde, betrouwbare en kwalitatief hoogstaande adviseurs, leveranciers en onderaannemers. Bij ketensamenwerking werken de verschillende partijen uit het bouwproces projectongebonden samen. Doordat partijen vanaf de ontwerpfase samen meerdere projecten aanpakken, leren zij van gemaakte fouten en raken zij op elkaar ingespeeld. Als Bouwgroep zien wij veel voordelen in deze manier van samenwerken. Resultaten zijn: minder fouten in het ontwerp, minder problemen tijdens de bouw en projecten met een betere exploitatielast (onderhoud). Dit bespaart geld en komt kwaliteit en doorlooptijd ten goede.


Elkien en BGDD: 'Gelijkwaardig partnerschap leidt tot mooie dingen'

Ketensamenwerking. Wat is het, waarom 'moet' het en wat heeft een huurder eraan? Elkien-bestuurder Alex Bonnema praat hierover met Biense Dijkstra. Er zijn door Elkien drie ketens gevormd: één voor Leeuwarden en omgeving, één voor Sneek/Bolsward en omgeving en één voor Gorredijk en omgeving. De keten voor Leeuwarden en omgeving bestaat uit Elkien, Bouwgroep Dijkstra Draisma en Zaanderwijk.

Lees het artikel over ketensamenwerking in het Elkien magazine.

Lees het artikel over de ondertekening ketensamenwerking Elkien.