ESCo de Garaasje het CKM Leeuwarden

ESCo

Dijkstra Draisma Energy ontwikkelt en beheert energieprojecten in diverse Energy Service Companies (ESCo). Een ESCo is een op zich zelf staand bedrijf en zorgt voor energie inkoop en alle (meer) investeringen en exploitatie voor energiebesparende -en verduurzamingsmaatregelen. Voor een ESCO is geen standaard. Per project wordt maatwerk ingezet passend bij de doelstelling en voor de beste resultaten.

Een ESCo realiseert een aanzienlijke energiebesparing en een grote verduurzaming van de energiebehoefte welke gedurende de exploitatie wordt terug verdiend. Dit gebeurt grotendeels binnen de muren van het gebouw door het besparen van energie en het opwekken van duurzame energie. En deels gebeurt het in combinatie met de directe omgeving. Aanvullend ziet een ESCo diverse mogelijkheden voor optimalisaties en synergie in haar toekomstige exploitatie zoals levering van restwarme aan derden en aansluiten op energie initiatieven in de omgeving. Inhoudelijk draagt de ESCo zorg voor een innovatief pakket aan besparende en duurzame maatregelen. Dit pakket maatregelen zorgt voor een grote meerwaarde op de vraagspecificatie van het Programma van Eisen. Deze maatregelen verschillen per ESCO, wij hebben inmiddels diverse referenties.

ESCo Elfstedenhal Leeuwarden

In de Elfstedenhal zijn wij de komende 25 jaar verantwoordelijk voor het energieverbruik en het onderhoud. De Elfstedenhal telt vele voorbeelden van slim omgaan met energie. Met alle acties wordt 99 procent van het aardgasgebruik en 50 procent van het elektriciteitsgebruik bespaard. Lees meer hierover in het interview 'Nieuwe ijshal nu al bijzonder' in de BGDD Inzicht van 2015 of lees het persbericht 'Duurzame warmte en stroom voor Leeuwarder IJshal' over de duurzaamheidsambitie van de gemeente Leeuwarden en de Provincie Fryslân. Ondernemend Friesland publiceerde in het speciale Duurzaamheidskatern van september 2015 over de ESCo. Lees het volledige artikel 'Bouwgroep in de rol van Energy Service Company'.

ESCo Wijkberdijf Bilgaard

De ESCo voor Wijkbedrijf Bilgaard is ontwikkeld voor 20 jaar. Met het wijkbedrijf is de Herman Wijffels Innovatieprijs 2014 gewonnen. Een prijs voor het stimuleren van duurzame innovaties met impact.

ESCo's in het nieuws:

Te gast bij The Climate Miles over 'Duurzame Bouw'
Biogas voor het CKM van Wetterskip Fryslân
'Het gebouw' Centrum Kinderhandel Mensenhandel Leeuwarden