010

Gasloos bouwen

In 2050 dient onze energievoorziening volledig duurzaam te zijn. Dit heeft de overheid bepaald. Het betekent dat we dan niet meer afhankelijk zijn aardgas. Wanneer we bouwen, gaan we gasloos bouwen. En ook wanneer we verbouwen, moeten we zorgen dat mensen na de renovatie gasloos wonen.

Dit klinkt goed allemaal, maar erg eenvoudig is het nog niet. Zo is in de wet opgenomen dat mensen die in bestaande woningen wonen het recht hebben om aangesloten te zijn op het aardgas. Ze kunnen dus niet verplicht worden om gasloos te wonen. Maar gelukkig zijn er wel steeds meer corporaties, ontwikkelaars en bedrijven die overstappen op duurzame vormen van energie en dus geen gas meer gebruiken. Voor onder andere deze instanties ontwikkelen wij producten waarmee ze hun wens werkelijkheid kunnen laten worden.

Gasloos wonen: alternatieven om te verwarmen

Bij gebouwen die niet meer met gas verwarmd worden, maken we gebruik van All Electic, warmtenetten of groen gas. De Elfstedenhal in Leeuwarden bijvoorbeeld, wordt verwarmd met biogas. Warmte kan ook verkregen worden uit warmtenetten. Wanneer in de buurt centrales zitten (zoals fabrieken) kunnen woningen in de nabijheid profiteren van hun restwarmte. Deze warmte wordt afgegeven aan het warmtenet en hiermee kunnen woningen weer worden verwarmd.

De Elfstedenhal wordt verwarmd met biogas
De Elfstedenhal wordt verwarmd met biogas

In steeds meer plekken in Nederland wordt tegenwoordig gebruik gemaakt van aardwarmte, ook wel geothermie genoemd. Bouwgroep Dijkstra Draisma is van plan om dit ook in Friesland op verschillende plekken mogelijk te maken. 

Gasloos bouwen heeft de toekomst

We zijn volop bezig met de voorbereiding op een gasloze toekomst. Bovendien laten we dankzij steeds meer referentieprojecten zien dat het alternatief er is. Zo maken we zelfs al op meerdere plekken in Nederland, waaronder in Leeuwarden, van bestaande woningen Nul op de meter woningen. Dankzij onze isolatieschil, zonnepanelen en warmtepompen worden oude woningen zo verbouwd dat ze net zoveel energie opleveren dan dat ze gebruiken. Bovendien krijgen ze dankzij onze eigen isolatiegevel een modern en fris uiterlijk.

WIelenpole-5