010

Afgelopen jaar o.a. gewerkt aan:

253     appartementen
2.510  planmatig onderhoud
8.223  wooneenheden o&b
770     conceptwoningen 
35       bedrijfspanden 
12       meerjarenonderhoud
204     nieuwbouw woningen
16       (brede) scholen
1         ijshal
59       monumentale gebouwen 
19       recreatie projecten 
4         ziekenhuizen

Disclaimer

De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld. Ondanks dit is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is of fouten bevat. Hoewel Bouwgroep Dijkstra Draisma haar best doet om alle informatie en diensten zo goed mogelijk aan te bieden, kan ons bedrijf niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defecten of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. Bouwgroep Dijkstra Draisma ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloaden naar andere websites, data bases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bouwgroep Dijkstra Draisma.