Disclaimer

De informatie verzonden in onze e-mailberichten is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien een e-mailbericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het e-mailbericht te retourneren aan de verzender en het origineel en eventuele kopieŽn te verwijderen en te vernietigen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de informatie in e-mailberichten aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Bouwgroep Dijkstra Draisma, niet toegestaan. Bouwgroep Dijkstra Draisma is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele fouten of andere onjuistheden in de informatie in e-mailberichten of de gevolgen daarvan, noch is zij aan de inhoud van deze e-mail op enigerlei wijze gebonden.