sfeer3

SBIB

SBIB staat voor Stichting Beoordeling Integriteit in de Bouwnijverheid. SBIB registreert bouwbedrijven die een bedrijfscode hebben ingevoerd conform het SBIB model. De SBIB code heeft vooral betrekking op de relatie tussen opdrachtgever en aannemer, en de mededingingsaspecten die daarbij een rol kunnen spelen. Bouwgroep Dijkstra Draisma vindt het belangrijk zorgvuldig, integer en maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Door ons aan te sluiten bij SBIB onderstrepen wij dit belang.

Stichting Beoordeling Integriteit in de Bouwnijverheid