cambuurheerenveen2ehelft86a.jpg gesneden

MVO

MVO prestatieladder 3 erkend!

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is voor het familiebedrijf Bouwgroep Dijkstra Draisma altijd al belangrijk en vanzelfsprekend geweest. Sinds 2013 wordt dit ook objectief erkend door het behaalde MVO prestatieladder 3 certificaat. Wij zijn een erkend leerbedrijf, hebben aandacht voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt, hebben samenwerkingsverbanden met sociale werkplaatsen, voeren een duurzaam bedrijfsbeleid (onder meer FSC® en PEFC® gecertificeerd) en zetten kennis en middelen in voor maatschappelijke, sociale en culturele doelen. We zijn trots op het feit dat we, door gebruik te maken van de sterke kanten van iedereen, dit MVO-certificaat hebben mogen behalen.

Bekijk hier het MVO certificaat

People, Planet en Profit

De drie hoofdonderdelen van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zijn People, Planet en Profit. Op deze onderdelen wordt bewust gestuurd binnen BGDD. Er is bijvoorbeeld aandacht voor Social Return on Investment (People): we zijn niet bang om bijvoorbeeld oudere werknemers aan te nemen. Ook personen vanuit een uitkeringssituatie en stagiaires bieden wij graag een plek. Duurzaamheid en milieu zijn enorm belangrijk (Planet) en hierbij is de CO2 Footprint een veelgebruikte en veelvoorkomende term. Deze Footprint toont onder andere welke ontwikkelingen BGDD momenteel doormaakt en wat de doelen zijn voor de komende jaren, op het gebied van bijvoorbeeld afvalstromen, brandstof- en energieverbruik. BGDD heeft de ambitie om te groeien, duurzamer en groener te worden. We houden ons dan ook veel bezig met het verlagen van de kosten van afval en energieverbruik voor onszelf en voor bewoners (Profit). Dit doen we bijvoorbeeld door het realiseren van Nul op de meter woningen (NOM-woningen) en door bestaande gebouwen aardbevingsbestendig te maken.

Onder deze drie pijlers (de Triple P) horen sub onderwerpen. Sub onderwerpen waaraan aandacht wordt besteed binnen het MVO-beleid van BGDD zijn onder andere mensenrechten, consumentenzaken, milieu, betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschap en het inkoopbeleid. Deze onderwerpen worden hieronder kort toegelicht.

Mensenrechten


Begrip voor de mens maakt dat wij niet akkoord gaan met activiteiten en inkopen die conflicteren met de mensenrechten. Rechten van inheemse bevolkingen worden gerespecteerd. Wij maken ons hard tegen kinderarbeid en gedwongen of verplichte arbeid.

Consumentenzaken


Wij willen de gezondheid en veiligheid van onze relaties zoveel mogelijk zeker stellen. Daarom leveren wij actief productinformatie bij onze producten, zodat men rekening kan houden met de eventuele gebruikersrisico’s en de product prestaties.

Milieu, grondstoffen, energie en emissies


Op deze website is elk jaar ons duurzaamheidsverslag te lezen. Dit duurzaamheidsverslag geeft een volledig overzicht van de hoeveelheid gebruikte energie en grondstoffen. Daarnaast hebben wij onszelf een aantal reductiedoelstellingen opgelegd. Jaarlijks beoordelen en toetsen we deze doelstellingen.

Lees hier ons duurzaamheidsverslag 2016

Betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschap

Social Return on Investment (SROI) levert een positieve bijdrage aan de lokale economie. Wij hebben inmiddels een aantal projecten in de portefeuille (gehad) waarbij we hier ook aan bijdragen. Om onze successen te delen ondersteunen we diverse lokale verenigingen en activiteiten, zowel op amateur- als op professioneel niveau. Het mooiste voorbeeld hiervan is onze sponsoring van SC Cambuur. Daarnaast ondersteunen wij regelmatig sponsorprojecten die gerelateerd zijn aan ons eigen vakgebied.

Inkoopbeleid


Om MVO nog meer onderdeel te laten zijn van ons bedrijf is er aan de hand van het vijfstappenplan van de overheid een duurzaam inkoopbeleid opgesteld. Dit inkoopbeleid is te bekijken op rvo.nl.
Op de website pianoo.nl staat voor welke productgroepen duurzaamheidscriteria zijn vastgesteld. Wij hebben getoetst welke productgroepen voor ons van toepassing zijn. Daarna is gekeken of de geselecteerde productgroepen voldoen aan de vastgestelde duurzaamheidscriteria. De toetsing laat zien dat wij grotendeels aan de duurzaamheidscriteria voldoen.

Om dit MVO-beleid te borgen en om duurzaam ondernemen te structureren, communiceren wij met al onze belanghebbenden (personeel, klanten, overheden, et cetera) middels uitvragen en publicaties. Samenwerken is belangrijk binnen BGDD. Intern, maar ook met externe partijen. We garanderen bijvoorbeeld dat projecten uitgevoerd worden op een efficiënte, overlast beperkende, bewonersvriendelijke en duurzame manier, met voortdurende aandacht voor innovatie en communicatie met klant en bewoner. Opdrachtgever en bewoner worden dus nauw betrokken bij het project: iedereen mag gehoord worden en iedereen hoort erbij. Samen komen we verder!

Jaarlijks onderhouden we dan ook intensief contact met alle betrokkenen. We streven naar continue verbetering van de MVO prestaties, afgestemd op de behoeftes van deze betrokkenen. Dit houdt in dat we op de hoogte willen zijn van wat ze van ons verwachten, zodat wij open blijven staan voor ontwikkelingen en samen blijven werken met onze klanten, eigen medewerkers en toeleveranciers.