FSC2

Duurzaam hout

We vinden het prettig dat elk latje en elke plaat hout die we gebruiken traceerbaar is. Door de afkomst te controleren, weten we dat het hout dat we gebruiken, uit bossen komt die duurzaam beheerd en geëxploiteerd worden. Duurzaam gekapt hout betekent niet alleen een goed houtproduct, maar ook herplanting van gekapte bomen en goede salarissen voor houthakkers en bosbeheerders. Dit past in onze MVO-gedachte: werken met - kwalitatief hoogwaardige - producten die zowel veilig zijn als beter voor mens en milieu. Zo dragen wij ons steentje bij aan een duurzame wereld.

Om deze gedachte kracht bij te zetten zijn wij in 2017 een partnership aangegaan met FSC Nederland. Hierbij onderstrepen wij het belang in het gebruik van duurzaam hout. Naast dit partnership hebben wij tevens het Bouw en Houtconvenant ondertekend waarin beschreven staat dat wij ernaar streven om al het hout dat wij gebruiken duurzaam in te kopen.

Het certificaat van FSC® hadden we al in ons bezit, maar dankzij het in 2016 behaalde PEFC® certificaat kunnen we nog meer duurzaam hout leveren. Welk type hout u ook wilt toepassen in uw project of woning: 100% duurzaam is mogelijk.

FSC®

De Forest Stewardship Council (FSC®) is een organisatie die zich wereldwijd inzet voor het behoud van bossen en verantwoord bosbeheer. FSC® spreekt van verantwoord bosbeheer wanneer op evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met de ecologische, sociale en economische aspecten van bosbeheer.

FSC®-gecertificeerd betekent dat door een derde partij vastgesteld is dat Bouwgroep Dijkstra Draisma voldoet aan een aantal vereisten die in FSC®-standaards zijn vastgelegd. Meer informatie hierover vindt u op de website van FSC-Nederland.

PEFC®

Het Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC®) is – net als FSC® - een internationale organisatie die zich inzet voor behoud en verantwoord bosbeheer wereldwijd.
Door certificering van bosbeheer kunnen boseigenaren laten zien dat zij hun bos duurzaam beheren volgens de eisen van PEFC. Meer informatie vindt u op de website van PEFC Nederland.

pefc hout in de fabriek

Chain of custody

Bij beide certificaten wordt gesproken over chain of custody (CoC) en een CoC-nummer. Gecertificeerd hout is met behulp van de chain of custody te volgen van de kap tot aan de productie in onze timmerfabriek of tot op de bouw. Dit borgen wij door bij gecertificeerde bedrijven hout in te kopen en door ons het ingekochte hout te controleren bij binnenkomst.

Hergebruik

Afvalhout kennen we niet in onze eigen timmerfabriek van DD Productie, nagenoeg al het resthout wordt gevingerlast tot nieuw sterk hout. Zo houden we duurzaam ingekocht hout ook echt duurzaam!

CO2 reductie

Hout is van nature CO2 neutraal. Beter nog, hout slaat CO2 op. Zelfs na het kappen en terwijl het hout in verwerkt is in een woning of een gebouw zal hout CO2 opslaan. Hout is een product wat gemakkelijk te verwerken is tot een bouwproduct, hierbij is er voor de productie van houtproducten veel minder (fossiele) energie [kWh/m3] nodig dan voor bijvoorbeeld beton (2 maal zoveel), staal (130 maal zoveel) en aluminium (410 maal zoveel).

Een gezond product

Hout fascineert, door de vele soorten en zijn toepasbaarheid binnen een woning of gebouw, maar ook door de talrijke positieve eigenschappen. Hout werkt op natuurlijke wijze antibacterieel en antistatisch. Bovendien zorgt het voor een aangenaam binnenklimaat waarin het vocht opneemt en weer afgeeft. Hout verandert kamers in een behaaglijke, gezonde woning.

Waar staan we nu?

In onderstaande tekening is te zien welke gedeelte van ons hout duurzaam is. In 2015 was dit 30%, in 2016 is 70% van ons hout afkomstig uit bossen die duurzaam worden beheerd. In 2017 zien we een gestage groei naar 83% duurzaam hout gebruik. Uiteraard streven we ernaar om zo snel mogelijk de 100% te bereiken.

WEBSITE_V1_Tekengebied 1