010

Aardwarmte of Geothermie

Duurzaam bouwen is duurzaam omgaan met energie. Omdat we woningen en utiliteitsgebouwen al goed isoleren, richten we ons ook vooral op de energiebronnen. Aardwarmte, ook wel geothermie genoemd, biedt als energiebron enorm veel perspectief voor een duurzame toekomst. Wij investeren daarom ook in aardwarmte en richten ons hiermee op de plekken waar grote afnemers zijn geconcentreerd. Grote afnemers zijn scholen, ziekenhuizen, stadions en woonwijken bijvoorbeeld. Deze vind je in Friesland vooral in Leeuwarden, Sneek, Drachten en Heerenveen.

Wat is aardwarmte?

Veel mensen weten dat de kern van de aarde erg heet is. Dus hoe dieper je graaf, hoe warmer het wordt. Dit geldt ook voor het water wat zich in de aarde bevindt. Op een diepte van ruim twee kilometer bevindt zich water dat warm genoeg is om energie uit te halen. Dit warme water pompen we op en met behulp van een warmtewisselaar geven we de energie uit dit warme water af aan een warmtenet. Dankzij dit warmtenet komt de energie terecht bij de afnemers.Nadat we de energie (warmte) uit het water hebben gehaald, pompen we het afgekoelde water terug de aarde in. Het waterpeil in de aarde blijft zo gelijk. In tegenstelling tot bijvoorbeeld gas, wordt er dus geen volume aan de bodem onttrokken.

Schematische weergave aardwarmte locatie
Schematische weergave aardwarmte locatie

Is aardwarmte nieuw?

Nee. Op meer dan 15 plekken in Nederland wordt al jarenlang gebruik gemaakt van aardwarmte. In Parijs werken ze zelfs al sinds 1969 met aardwarmte.

Wat merkt men van aardwarmte?

Het enige wat je aan de oppervlakte ziet is een pomphuis. Dit is een klein gebouwtje waar de warmtewisselaar in staat.

Status

Op dit moment worden voor Leeuwarden, Sneek en Drachten de mogelijkheden onderzocht om aardwarmte toe te passen. In Leeuwarden kan de energiebron dan onder gebruikt worden voor het nieuwe voetbalstadion van SC Cambuur. In Sneek werken we samen met Rabobank Sneek-Zuidwest Friesland aan de plannen voor aardwarmte.

Risico's

We kunnen ons voorstellen dat mensen ongerust worden wanneer ze horen dat we in de grond gaan boren. Vooral met de ervaring van gaswinning in Groningen in het achterhoofd roept het boren naar aardwarmte vragen op. Tijdens het onderzoek naar aardwarmte en geschikte locaties staat veiligheid altijd voorop. We juichen het dan ook alleen maar toe dat het Staatstoezicht op de Mijnen scherp toeziet op de risico’s. Daarom overleggen wij ook met hen over onze projecten met aardwarmte.

VOORBEELD: Aardwarmte in Pijnacker

In Pijnacker (nabij Den Haag) heeft glastuinbedrijf Ammerlaan The Green Innovator in 2010 een aardwarmtebron aangeboord. Dankzij deze bron en het aangesloten warmtenet, verwarmen ze met de bron nu 10 glastuinbedrijven, een sportcomplex, een zwembad en een scholencomplex. En sinds 2015 gebruiken ze dezelfde bron ook nog om 470 woningen te verwarmen.Meer over dit project vind je op de website van Hier.

Meer weten over aardwarmte? Neem dan contact op met Jan Haakma, procesleider Duurzaamheid en Geothermie via 0519 – 22 99 99.